1398-08-28 12:53
جلسه مسئولان فدراسیون جودو و دانش آموزی برای انعقاد تفاهم نامه

جلسه مسئولان فدراسیون جودو و دانش آموزی برای انعقاد تفاهم نامه برای اضافه شدن جودو به المپیاد ورزشی دانش آموزان برگزار شد.

  ، به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ آرش میراسماعیلی، مجتبی قدمی و صدیقه کعبی زاده رئیس ، دبیر و سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جودو امروز 28 آبان ماه با مسئولان فدراسیون دانش آموزی جلسه برگزار کردند. 

این جلسه به منظور انعقاد تفاهم نامه جهت اضافه شدن رشته المپیکی جودو به رشته های ورزشی المپیاد دانش آموزان بود