1398-08-27 10:31
انتصاب رئیس کمیته محیط زیست فدراسیون

رئیس فدراسیون جودو، طی حکمی رئیس کمیته محیط زیست این فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون ، طی حکمی محمدحسین بازگیر را به عنوان رئیس کمیته محیط زیست منصوب کرد.

بازگیر برای مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفت.