1398-08-27 10:26
برگزاری جلسه کمیته تاتار کوراش

جلسه کمیته تاتار کوراش با حضور شادکام؛ رئیس این کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ جلسه هماهنگی کمیته تاتار کوراش روز یکشنبه 26 آبان ماه با حضور فرشاد شادکام، رئیس کمیته تاتار کوراش در دفتر فدراسیون جودو برگزار شد.