1398-08-24 14:05

آزمون دوره عملی مربیگری درجه سه به میزبانی  هیات جودگ استان اصفهان با نظارت استاد موحد دانش ریاست محترم کمیته مربیان فدراسیون جودو کشور توسط اساتید مدرس (سید حمزه طبایی ، سید همایون. طبائی  ،مرتضی نیک اقبال. و مجتبی باجلان امروز جمعه ۲۴ ابان ۹۸ در محل خانه جودگ استان اصفهان  و حضور پیشکسوتان جودو استان اصفهان در آزمون باعث دلگرمی گ روحیه مظاعف حاظرین گردید