1398-07-22 11:05
ایلام، میزبان برگزاری رقابت های قهرمانی کشور جوانان

رقابت های قهرمانی کشور جوانان در دو گروه دختران و پسران به میزبانی استان ایلام برگزار خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ استان ایلام از 12 تا 17 آبان ماه ، میزبان رقابت های قهرمانی کشور جوانان در دو گروه دختران و پسران خواهد بود. 

مسابقات دختران در اوزان 44- ، 48- ، 52-، 57-، 63-، 70-، 78-، 78+ کیلوگرم و مبارزات پسران در اوزان 55-، 60-، 66-، 73-، 81-، 90-، 100-، 100+ کیلوگرم و در هر دو بخش با 500 گرم ارفاق انجام می شود.

ثبت نام از طریق سایت فدراسیون است و متقاضیان برای شرکت در این پیکارها تا پایان روز چهارشنبه ششم آبان ماه فرصت  دارند تا آمادگی خود را اعلام کنند.

حداقل درجه کمربند شرکت کنندگان کمربند سبز- کیو 7 است.

حداکثر ورزشکار در هر وزن دو نفر خواهد بود، در صورتی که تعداد ورزشکاران از 8 نفر تجاوز نکرده باشد.

برنامه زمان بندی مسابقات دختران:

///یکشنبه 12 آبان 

پذیرش تیم ها و داوران و تحویل آیدی کارت : تا ساعت 17

مراسم قرعه کشی کلیه اوزان: از ساعت 18

وزن کشی رسمی اوزان 44-، 48-، 52-، 57- کیلوگرم : از ساعت 19:30

جلسه هماهنگی داوران : بعد از قرعه کشی

///دوشنبه 13 آبان

شروع مسابقات روز اول: 9:30

وزن کشی رسمی اوزان 63-، 70-، 78-، 78+ : از ساعت 19:30

///سه شنبه 14 آبان

شروع مسابقات روز دوم: از ساعت 9:30

 

:برنامه زمان بندی مسابقات پسران

///چهارشنبه 15 آبان

پذیرش تیم ها و داوران و تحویل آیدی کارت : تا ساعت 17

مراسم قرعه کشی کلیه اوزان: 18

وزن کشی رسمی اوزان 55-، 60-، 66-، 73- کیلوگرم : از ساعت 19:30

جلسه هماهنگی داوران : بعد از قرعه کشی

///پنجشنبه 16 آبان

شروع مسابقات روز اول: از ساعت 9:30

وزن کشی رسمی اوزان 81-، 90-، 100-، 100+ : از ساعت 19:30

///جمعه 17 آبان

شروع مسابقات روز دوم: از ساعت 9:30