1398-07-03 00:35
برق طلای جودو کم بینایان "وحید نوری" در گرند پری ازبکستان درخشید

وحید نوری ملی پوش تهرانی مدال طلای  جودو نابینایان و کم بینایان را در رقابتهای گرند پری ازبکستان به گردن آویخت.

نوری جودو کار وزن ۹۰ کیلوگرم در فینال این مسابقات  با مغلوب کردن رقیب گرجستانی دومین مدال طلای گرند پری را به نام ایران زد و قهرمان شد.

جودوکاران تیم ملی نابینایان و کم بینایان ایران با سرمربیگری محمدرضا حاج یوسف زاده در این پیکارها شرکت کرده بودند.