1398-05-12 01:17
مسابقات انتخابی المپیاد پایگاه های استعدادیابی جودو بسیج استان اصفهان

مسابقات انتخابی المپیاد پایگاه های استعداد یابی جودو بسیج استان اصفهان در رده سنی نوجوانان پنجشنبه مورخ ۹مرداد ۹۸ جهت شرکت در مسابقات المپیاد پایگاه های استعدادیابی جودو بسیج کشور برگزار شد.