1398-04-26 10:24
 انتصاب رئیس کمیته تاتار کوراش

رئیس فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش ، طی حکمی، رئیس کمیته تاتار کوراش را معرفی کرد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون ، طی حکمی فرشاد شادکام را به عنوان رئیس کمیته تاتار کوراش فدراسیون منصوب کرد.