1398-04-22 16:22
برگزاری مسابقات انتخابی نونهالان پسر استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش و به نقل از هیئت استان اصفهان؛  مسابقات انتخابی قهرمانی جودو نونهالان پسر استان اصفهان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی نونهالان کشور درمحل خانه جودو اصفهان برگزار شد.
 
در این رقابتها 91 جودو کار و مدعی قهرمانی روز جمعه 21 تیر ماه با یگدیگر به رقابت پرداختند