1398-04-17 10:28
تاتار کوراش ، زیرمجموعه فدراسیون جودو شد

با موافقت وزارت ورزش و جوانان ، ساختار تشکیلاتی کمیته تاتار کوراش، از این پس تحت پوشش و نظارت فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش ، بعد از پیوستن انجمن های جوجیتسو و کوراش و همچنین کمیته قزاق کورس به زیرمجموعه های فدراسیون جودو، اکنون کمیته تاتار کوراش هم تحت پوشش فدراسیون جودو قرار گرفت.

طبق نامه وزارت ورزش و جوانان از این پس ، تمامی ساختار تشکیلاتی این کمیته، با نظارت فدراسیون جودو با ریاست آرش میراسماعیلی اداره می شود.