1397-11-07 10:25

جمعه ۵بهمن ماه ۹۷ خانه جودو اصفهان تمرین مشترک پیشکیوتان استان اصفهان با حضور گرم و صمیمی اساتید پیشکسوت جودو و اهدا لوح سپاس و شاخه گل اساتید برجسته دان ۶و۷و۸ استان توسط جناب حمید عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه و ریاست محترم هیات جودو استان اصفهان که ضمن گردهمایی امروز اساتید کمربند سفید و قرمز حاظر اقدام به تکنیک و تاکتیک برای حاظرین نمودند