1397-10-27 10:08

 به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو، دفاع شخصی و کوراش استان خوزستان، دکتر حبیب اله فضل اله پور رییس هیات جودو، جوجیتسو، دفاع شخصی وکوراش استان خوزستان طی حکمی مجددا «عباس کله جویی»را به عنوان رئیس هیات جودو، جوجیستو،دفاع شخصی و کوراش شهرستان اندیمشک  منصوب کرد.