1397-10-08 10:49

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو،کوراش و دفاع شخصی استان خوزستان، در تمرین تیم های جودو رده های سنی مختلف شهرهای بندرامام، ماهشهر و شهرک بعثت، ولی پور ریاست اداره ورزش وجوانان بندرامام خمینی (ره) حضور یافته و ضمن حمایت از فعالیت های رشته جودو شهرستان بر تهیه تشک این رشته باتوجه به تخصیص اعتبار لازم از سوی اداره ورزش طی ماه آینده تاکید کرد.