1397-08-18 19:05

تمرین اردویی تیم منتخب جوانان استان اصفهان زیر نظر مربی تیم استاد عباس کرمی امروز 18 آبان ماه 97 در محل خانه جودو اصفهان با حضور  استاد امید پور اسفندیار ریاست محترم تشریفات فدراسیون جودو کشور و استاد محمد جوانی مربی موفق تیم ملی نوجوانان کشور . دبیر محترم هیات جودو استان و استاد حمید افراز قهرمان پیشکسوتان کشور