1393-05-13 16:08
برگزاری مسابقات نوجوانان استان خوزستان

مسابقات نوجوانان استان خوزستان با حضور رئیس هیئت،  آقای عارف هاشمی برگزار گردید .

 

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو استان خوزستان، مسابقات نوجوانان استان خوزستان در تاریخ 93/5/10 در خانه جودو اهواز-باشگاه بدر- با حضور 85 شرکت کننده از سراسر استان به رقابت پرداختند.نفرات برتر این مسابقه به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور(پسران) که در استان یزد در تاریخ 93/5/17 برگزار میگردد ، اعزام می گردند .

در این مسابقات قضاوت را داوران کارت دار ملی به عهده داشتند و از لحاظ کیفی و فنی این دوره از مسابقات سطح بالایی داشت

این مسابقات با حضور رئیس هیئت جودو استان جناب آقای هاشمی و دبیر هیئت آقای نیسی برگزار گردید.

 

مقام های اول انفرادی

ساسان میرمنگره - اندیمشک -46 کیلوگرم    اشکان مهدی - اندیمشک - 50 کیلوگرم     کیوان مهدی زاده - اندیمشک - 55 کیلوگرم       علی کریمی راد - اندیمشک - 60 کیلوگرم           حسین فرشیدی - اهواز -66 کیلوگرم        محمد بلیوند حیدری - شوشتر - 73 کیلوگرم         خشایار مختار نصر - اندیمشک - 81 کیلوگرم       علیرضا آقائی - شوشتر -90 کیلوگرم        آرمان محمدی راد - شوشتر - +90 کیلو گرم

مقام های تیمی نوجوانان

مقام اول - اندیمشک   مقام دوم - شوشتر    مقام سوم - اهواز