1397-03-18 22:35

در روز شنبه مورخ 97،3،12 مسابقات جام رمضان گرامیداشت شهدای جودوکار اصفهان در خانه جودو اصفهان با حضور 88 جودوکار نوجوان برگزار گردید و در پایان به نفرات برتر حکم و مدال اهدا گردید .