1393-05-11 02:29
شرکت جودو کاران کرمانی در راهپیمایی روز جهانی قدس

تعداد از جودو کاران کرمانی در روز جهانی قدس ملبس به لباس جودو  در همایت از مردم مظلوم فلسطین در راهپیمایی روز قدس شرکت نمودند و انزجار جود را از اسرائیل جنایت کار اعلام نمودند