1393-02-08 07:11
رئیس جدید هیئت  استان خوزستان  پنجشنبه مشخص می شود

مجمع انتخاباتی هیئت استان خوزستان روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش و به نقل از سعید حسن نژاد نیسی، دبیر هیئت خوزستان ؛ مجمع انتخاباتی هیئت استان خوزستان به منظور تعیین رئیس جدید روز پنجنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح در محل برگزاری سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان برگزار می شود که برای انتخابات 3 نفر کاندید شده اند.

در این مجمع، آرش میراسماعیلی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیمهای ملی حضور خواهد داشت.