1396-12-11 13:02

دعوت از آقایان محمدحسن الکایی و عیسسی روایی برای شرکت در اردوی تیم ملی جوانان که در تاریخ 11 اسفندماه لغایت 20 اسفند ماه در تهران مجموعه ورزشی شهید کبگانیان ، سالن جودو برگزار خواهد شد .