1396-12-11 12:58

در مسابقات قهرمانی کشور کارگران جودو کشور ، تیم خراسان رضوی قهرمان ، اصفهان نائب قهرمان و مازندران بر سکوی سوم ایستاد .

 

تیم جودوی کارگران استان مازندران با حضور 3 نماینده راهی مسابقات کشور شد

که با طلای مسعود حسن زاده و نقره ی جعفر انصاری مازندران به مقام سومی تیمی رسید .

 

جناب آقی ابراهیم محمودی کلاتی جهت قضاوت در این مسابقات حضور داشتند .

 

این مسابقات در 4 اسفندماه در سالن شهید بابا نظر مجموعه ورزشی کارگران مشهد برگزار گردید .