1396-12-01 11:40

به گزارش روابط عمومی هیات جودو ، جوجیتسو و کوراش استان مازندران :

 

دعوت آقایان محراب افسری جدیدی ، مهدی فیروزجانی ، امیرحسین احمدپور ترکی ، جواد احمدپورترکی ، به اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان جوجیتسو

 

این اردوی از تاریخ 5 الی 10 اسفندماه در مجموعه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد .

،