1396-11-28 12:42

کسب مقام چهارمی در لیگ دسته یک کشور و دریافت کاپ اخلاق به تیم ملوان بندرعباس و تمامی جودوکاران و قهرمانان خصوصاً جناب آقای مصطفی کشاورز برنامه ریز و رئیس محترم هیئت جودو و جوجیتسو استان هرمزگان تبریک عرض نموده و از زحمات ایشان و ریاست هیئت جودو منطقه نخل ناخدا مجید نوروزی و اساتید گرامی، آقایان محمدی اروجه، نبـی، مهـرابی، افروشه، حقیـقی، محمدپـور و دیگر عزیزانی که در کسب این مقام، شایسته وار برای جودو و جوجیتسو استان هرمزگان تلاش های مثمرِثمری را داشته اند، تشکر و قدردانی می کنیم.

* ضمنا دونفر از اعضای تیم هرمزگان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

۱- محمد امین هادی
۲- محمدعلی صدیقی

برای این دو بزرگوار آرزوی توفیق و موفقیت در این اردو را داریـم.

 

انتهای پیام/