1396-11-20 19:20

سرکارخانم پژمان به عنوان نماینده جوجیتسو بانوان هرمزگانی در مسابقات نه وازا که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه در تهران برگزار می شود عازم تهران گردید.

خانم نگهداری نائب رئیس انجمن جوجیتسو هرمزگان بیان کرد در سال ۹۷ جوجیتسو بانوان که ترکیبی از فنون کاراته و جودو است، با توان بیشتری توسعه و نفرات بیشتری در رویدادهای مختلف کشوری شرکت داده خواهند شد.