1396-11-16 22:09

جلسه کمیته دفاع شخصی استان گیلان باحضورسرپرست کمیته آقای نصوری،دبیرکمیته خانم نصیری،سرپرست کمیته همگانی آقای مژدهی،ریاست محترم هیئت جودوکوراش،آقای پوریوسفی درمحل هیئت جودواستان برگزارشد

روابط عمومی جودو استان گیلان