1396-10-29 12:26

به گزارش  روابط عمومی  هیئت جودو استان  در راستای استعداد یابی و برنامه پشتوانه سازی  تیم های ملی  که فدراسیون جودو , پنج  ورزشکار منتخب این هیئت در اردوی استعداد یابی زیر 18 سال  که  در تهران برگزار گردید حضور یافتند. .اسامی این ورزشکاران به ترتیب حسین شاهمحمدی ,سینا بیگلو ,امیر حسین باقری ,اسماعیل مرادی,هادی جمالی می باشند که توانستند در این دوره حضوری فعال داشته باشند.