1393-04-29 02:15
یک قزوینی نماینده ایران درکمپ فدراسیون جهانی درسوئیس

رامین صفویه جودوکار مستعد قزوینی و عضو تیم ملی بهمراه آقای اردشیر موحد دانش مربی خود صبح امروز جهت شرکت در کمپ جهانی فدراسیون جهانی جودو راهی سوئیس گردیدند.