1396-10-22 19:59

استاژ داوری هیئت جودو شهرستان فومن

تغییرات در قوانین داوری سال2018 در سالن صالحین این شهرستان با حضور تمامی مربیان وداوران و ورزشکاران در تاریخ پنج شنبه96/10/21 برگزار شد.

روابط عمومی جودو استان گیلان