1396-10-22 19:50

اولین جلسه آمادگی جسمانی برای جودوکاران قهرمان  استان زیر نظر مربی بدنساز در محل مدرسه جودو استان گیلان در شهرستان رشت ساعت 10 صبح روز پنج شنبه22/10/1396 برگزار شد

روابط عمومی جودو استان گیلان