1396-10-15 18:49

استاژ داوری آشنایی با آخرین قوانین داوری  سال2018 میلادی فدارسیون جهانی جودو با حضور داوران ومربیان شهرستانها استان

 در محل هیئت جودو استان گیلان

 

مجموعه ورزشی یادگار امام (ره)شهرستان رشت مدرسه جودو

روابط عمومی جدو استان گیلان