1396-10-14 20:37

دعوت نمایندگان داوری استان گیلان برای حضور در مسابقات کشوری سرکار خانم پیربازاری وخانم نصیری نماینده بانوان استان وآقای نوری نماینده آقایان استان در مسابقات بزرگسالان کشوری در استان مازندارن_بهشهر بودند.

روابط عمومی جودو استان گیلان