1396-08-29 23:26

دیدار مدیران ورزشی بسیج  آقایان اسلامی، نافعی، نیک فطرت، پور اکبری، خانی نیا با ریاست هیئت جودو استان گیلان آقای رمضان پوریوسفی و اعلام آمادگی مدیران بسیجی جهت همکاری در تمامی عرصه های ورزش جودو جهت رشد و اعتلای هر چه بیشتر این ورزش المپیکی در میان کلیه رده های سنی در جامعه از اهم مسائل مطرح شده در این جلسه بود.