1396-08-20 12:35

به گزارش روابط عمومی هیات جودو ، جوجیستو و کوراش استان خراسان جنوبی :  استاد علی تهوری رئیس هیات جودو ، جوجیتسو و کوراش استان خراسان جنوبی در جلسه ای که در محل فرمانداری شهرستان نهبندان با حضور مهندس نظافت فرماندار  شهرستان و مهندس صادقی معاون  امور عمرانی و برنامه ریزی فرماندار شهرستان برگزار گردید شرکت نمودند و به بیان وضعیت جودوی شهرستان نهبندان پرداختند. مسعود مستقیم رییس کمیته روابط عمومی ، فرهنگی و همگانی هیات استان با اعلام این خبر افزود : مهندس نظافت فرماندار شهرستان در این جلسه در جهت حمایت همه جانبه از هنر رزمی  جودو در این شهرستان قول مساعد دادند.