1393-04-10 06:02

در ماه مبارک رمضان ماه رحمت و ضیافت الهی رئیس هیات جودو استان به همراه تعدادی از ورزشکاران، به عیادت از ورزشکاران بیمار و خانواده آنها رفتند که  ضمن دلجویی و گوش دادن به صحبت های آنها نسبت به رفع مشکلات آن عزیزان اقداماتی را انجام داده اند،ضمناً به این خانواده های  محترم سبد کالایی اهدا شد.