1393-04-09 03:53
راه اندازی هیات جودو شهرستان بهبهان

هیئت جودو  شهرستان بهبهان راه اندازی گردید.

 

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو استان خوزستان ، قابل توجه جودوکاران شهرستان بهبهان با همکاری سازمان ورزش جوانان شهرستان بهبهان هیات جودو آن شهرستان راه اندازی گردید.