1395-06-23 15:49

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب تیم اعزامی جودو شهرستان سراب در مسابقات برون مرزی مینگه چویر جمهوری آذربایجان با کسب 5 مدال طلا 4 مدال نقره و یک مدال برنز در جایگاه نخست این رقابت ها قرار گیرد

گفتنیست  تیم جودو سراب در مورخه 95/06/18 به رقابت های برون مرزشی مینگه چویر آذربایجان اعزام گردیده بود  .

خبر از اصغر برزگر