1393-03-24 07:28
برنامه اردوی مشترک بلاروس تغییر کرد

اردوی مشترک بلاروس به میزبانی مینسک باحضور بهترین تیمهای جهان در حل برگزاری است.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، اردوی مشترک بلاروس به میزبانی مینسک باحضور بهترین تیمهای جهان در حل برگزاری است برنامه تمرینی این ادرو ها به شرح زیر تغییر پیدا کرده است.