1395-01-09 03:14
تعامل گسترده و ثمر بخش هیئت جودو و کوراش استان خراسان جنوبی با ادارات کل محترم، بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، پرسنل محترم نظامی و انتظامی ، نهاده

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان خراسان جنوبی: استاد علی تهوری ریاست هیئت جودو و کوراش استان خراسان جنوبی از انجام تعامل گسترده و ثمر بخش هیئت جودو و کوراش استان خراسان جنوبی با ادارات کل محترم ، بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، پرسنل محترم نظامی و انتظامی ، نهادهای محترم انقلاب اسلامی ، بانک ها ، موسسات دولتی و غیر دولتی استان خراسان جنوبی بابت آموزش هنر رزمی جودو و دفاع شخصی به پرسنل محترم ادارات و نهادهای مذکور در سنوات گذشته و سال جاری خبر داد. استاد تهوری با بیان این مطلب افزود در سال جاری نیز ارتقای سطح دانش فنی جودوکاران ادارات و نهادهای مذکور در سطح استان با جدیت در دستور کار هیئت جودو و کوراش استان خراسان جنوبی قرار گرفته است.