1394-12-24 14:16
عیادت مسؤلین ورزش لرستان از پدر قهرمان جودو کشور

رئیس هیئت جودو و کوراش استان لرستان، هدف از این دیدار را انجام سنت حسنه عیادت و دلجویی از خانواده این ورزشکار ارزنده دانست؛ در این دیدار صمیمی، مسؤلین ورزش استان ضمن تقدیر از خانم نظری به مناسبت کسب مدال در مسابقات قهرمانی کشور، برای پدر ایشان آرزوی سلامتی کردند.