1393-03-20 07:45

تیم ملی کشورمان با ترکیب 8 جودوکار در بخش آقایان و 3 جودوکار در بخش بانوان در اردوی مشترک بلاروس شرکت می کنند.

 

برنامه تمرینی اردوی مشترک بلاروس