1394-05-07 19:03
برگزاری مسابقات انتخابی نوجوانان استان البرز

هیأت جودو استان البرز مسابقات انتخابی نوجوانان را برگزار می نماید

این هیات در نظر دارد جهت شركت در مسابقات كشوري نوجوانان (پسران) مسابقات انتخابي استان را در تاريخ 94/5/9 برگزار نمايد

متولدین: 1376/10/11 الی 1379/10/10

 (اوزان:46-، 50-، 55-، 60-، 66-، 73-، 81-، 90-، 90+ کیلوگرم (با يك کیلوگرم ارفاق وزنی

مدارک مورد نیاز

        اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

       اصل و کپی بیمه ورزشی 94 بنام جودوکا

      يك قطعه عکس 4×3

       تكميل فرم مربوطه

ورودیه مبلغ 200/000 ریال

ثبت نام و وزن كشي روز مسابقه از ساعت 6:30 الي 8:30 در محل برگزاري انجام خواهد شد

مکان برگزاری: هشتگرد- خيابان دادگاه- بلوار آيت الله خامنهاي- مجموعه ورزشي شهيد جويني