1394-02-10 08:04
برگزاری دوره بازآموزی و دانش افزایی کاتا

کمیته کاتا هیات جودو استان گیلان به منظور ارتقاء فنی سطح کاتا استان، در روز جمعه 94/2/11  دوره دانش افزایی و بازآموزی کاتا برگزار می نماید