1394-02-08 06:56

مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان که با حضور 21 جودوکار از امروز در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می شود

حمیدرضا خطیبی جودوکار بزرگسال گیلانی نیز به این اردو که تا 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت دعوت شده است. جودوکارانی از استان های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، گیلان، لرستان و مازندران نفرات دعوت شده این مرحله ازاردو را تشکیل می دهند