1394-01-31 05:50

سازمان لیگ فدراسیون جودو در نظر دارد، پنجمین دوره لیگ جودو نوجوانان (آینده سازان المپیک) را از اوایل مرداد ماه برگزار کند.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، سازمان لیگ فدراسیون جودو در نظر دارد، پنجمین دوره لیگ جودو نوجوانان (آینده سازان المپیک) را از اوایل مرداد ماه با حضور تیم های شرکت کننده برگزار کند، لذا از باشگاه ها و هیئت های استانی دعوت می شود که آمادگی خود را برای حضور در این دوره از رقابتهای لیگ تا تاریخ 15 تیر اعلام نمایند.

 

مسابقات در اوزان 46-، 50-، 55-، 60-، 66-، 73-، 81-، 90-، 90+ کیلوگرم ( حداقل وزن 46-کیلوگرم ، 42- کیلوگرم می باشد.) و برای متولدین 11 دی 1376 تا  10 دی 1379 برگزار می شود.

 

مبلغ 20 میلیون ریال برای ورود در این دوره از پیکارها در نظر گرفته شده است.