1393-03-03 09:04
مرادی خبر داد : دوره های شیوه آموزشی نوین قهرمان پروری  جودو کلید خورد

رئیس کمیته آموزش فدراسیون جودو گفت: دوره های شیوه آموزشی نوین قهرمان پروری مطابق با آخرین تغییرات قوانین روز فدراسیون جهانی از روز جمعه در تهران آغاز شد و قرار است در سراسر کشور ادامه داشته باشد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، حجت اله مرادی، رئیس کمیته آموزش فدراسیون اذعان داشت: با توجه به آسیب شناسی که درخصوص رکود جودوی کشور در سالهای اخیر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که طرحی را با نام شیوه آموزشی نوین قهرمان پروری جودو راه بیندازیم و با آموزش آن در استانهای مختلف ، جودو ایران را به سمت پیشرفت هدایت کنیم.

 

وی تصریح کرد: در این شیوه نوین، مطالب آموزشی براساس آخرین قوانین روز جودو خواهد بود و مبتنی بر تکنیکهای اجرا شده در آخرین مسابقات برگزار شده در سال 2013 شامل گرنداسلم ها، گرند پریکس ها و مسابقات جهانی هستند.

در کلاسها ابتدا مسائل پایه ای جودو که در مسابقات روز، مورد استفاده قرار می گیرند به صورت تئوری آموزش داده می شود و سپس به صورت همزمان فیلم مسابقات به نمایش در می آید تا با هماهنگی بین این موارد بتوانیم نقصهای جودو کشور را از بین ببریم.

 

رئیس کمیته آموزش خاطرنشان کرد: آموزش با این شیوه روز گذشته (دوم خرداد ماه) در سالن شهید موگویی با مربیان تهران کلید خورد و قرار است طی روزهای 8 و 9 خرداد ماه در خراسان رضوی ، 16 خرداد ماه در خراسان شمالی و 30 خرداد ماه در مازندران  برگزار شود .

 

مرادی درباره ملاک انتخاب استانها اعلام کرد: انتخاب استانها برای برگزاری این کلاسها براساس شناسایی استعدادهای منطقه ای است، اکنون چهار استان در اولویت قرار گرفته اند، البته از سایر استانها هم درخواست داشتیم که به ترتیب در تمامی آنها حضور خواهیم یافت تا سراسر کشور از این طرح پوشش پیدا کند.