1394-01-17 05:22
جودو و بزهکاری

دکتر رضا میرفلاح نصیری جدیدترین مطلب آموزشی خود را با عنوان جودو و بزهکاری ارائه داد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش ، گروهی از محققین در ایالات متحده آمریکا تاثیر برنامه ای از یک سازمان جودو را که هدفش جلوگیری از بزهکاری در منطقه ای جرم خیز با درآمد پایین در لوس آنجلس بود مورد ارزیابی قرار دادند. بزهکاری در آن منطقه فراگیر بود و هدایت انرژی کودکان در جهت صحیح از اهمیت خاصی برخوردار بود. کودکان یا نوجوانان در آن منطقه به برنامه های مبارزه با بزهکاری که با کمک ایالت مربوطه انجام می شد علاقه ای نشان نمی دادند، اما به هنرهای رزمی بسیار علاقمند بودند. بنابراین برنامه ی جودو شامل اصلاح بزهکاری در مدارس ابتدایی بود.

 

این برنامه، یک دوره یک ساله ی آموزش جودو، آموزش تحصیلی و شرکت خانواده ها در آن(مثلا آموزش والدین جهت ارتقاء مهارت های فرزندپروریشان) بود. با توجه به هدف برنامه، هدف از آموزش جودو، کسب نظم و انضباط شخصی و امساک نفس بود تا مهارت های جسمی. اصول جودو مانند مسئولیت و همکاری اجتماعی و پرداختن به مشکلات بدون استفاده از زور مورد تاکید قرار گرفتند.

 

مجموعا 90 نفر از دانش آموزان پایه ی سوم تا ششم ابتدایی(61 نفر پسر و 29 نفر دختر) در این برنامه ثبت نام کردند. از این تعداد 95 درصد مهاجران لاتین با درآمد پایین و از مناطق جرم خیز بودند. کلاس های جودو دو بار در هفته و هر بار دو ساعت برگزار می شد که به مدت یک سال ادامه یافت. هر یک جلسه در میان آموزش های جودو و آموزش های تحصیلی به آنان داده می شد. مددکاران اجتماعی نیز جلساتی تمرینی برای آموزش روش های موثر فرزند پروری ترتیب می دادند.

 

 

هم کودکان و هم والدین دو بار در ظرف این یک سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر دو ارزیابی، کودکان در آزمون دستاوردهای طیف گسترده که توانایی های خواندن، هجی کردن و ریاضیات را می سنجد شرکت نمودند. رفتارهای کودکان در مدرسه توسط معلم ها و در منزل با استفاده از مقیاس های رتبه بندی رفتار کودکان توسط والدین سنجیده شدند. نهایتا والدین در آزمون یادگیری اجتماعی میلِر شرکت کردند تا دانش مهارت های فرزند پروریشان سنجیده شوند.

 

نتایج مقایسات قبل و پس از این دوره، پیشرفت های قابل توجهی را در همه ی توانایی های تحصیلی نشان می داد. رفتار کودکان در مدرسه نیز پس از یک سال بهبود چشمگیری نشان می داد. مهارت های والدین هم در زمینه ی اصول فرزند پروری به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافتند. معلم ها گزارش دادند که در انتهای سال، کودکان دستورالعمل ها را بهتر اجرا می کردند، بیشتردقت می کردند، به مدرسه علاقه ی بیشتری نشان می دادند و کمتر بد رفتاری می کردند؛ و این که بسیاری از دانش آموزان خواهان شرکت در جلسات تمرینی و آموزشی جودو به صورت روزانه بودند تا دو جلسه در هفته.