1394-01-11 07:36
تجهیز سالن هیئت جودو استان - آکادمی جودو استان

 

با شروع سال جدید هیئت جودو استان با تلاش های رئیس و اعضای هیئت جودو اقدام به تجهیز اکادمی جودو استان نموده است که شامل حل مشکل زیرسازی سالن جودو و خرید 5 تخته تاتمی جدید می باشد که هزینه ای بالغ بر 80 میلیون تومان در بر داشته است . امید است زحمات هیئت استان موجب شوکوفایی جودو در استان و تداوم قهرمانی ورزشکاران شود.