1393-12-27 11:14
آخرین مراسم کوهپیمایی جودوکاران  در سال 93

 

برگزاري آخرین مراسم کوهپیمایی جودوکاران هيئت جودو تبريز در محل كوه عون ابن علي  در روز جمعه 93/12/29 راس  ساعت 8/30 صبح از اول راه آسفالت با حضور ورزشكاران و خانواده هاي محترم برگزار خواهد شد .