1393-09-27 11:32
مقام چهارم گروه (ب) نتیجه  هفته دوم لیگ دسته یک کشور برای تیم هیات جودو کرج

رقابتهای هفته دوم لیگ دسته یک کشور روز چهارشنبه 93/9/26برگزار شد و تیم هیات جودو شهر کرج با 12امتیاز در گروه (ب) تاکنون  در رده چهارم قراردارد.