1393-09-24 11:30
 شماره نهم (سال دوم) مجله رزم جویان

شماره جدید مجله رزم جویان (اختصاصی سازمان لیگ) به قلم سید حسام الدین زعفرانی منتشر شد

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، شماره نهم مجله رزم جویان (نشریه اختصاصی سازمان لیگ)  به همت سید حسام الدین زعفرانی منتشر شد که در زیر می خوانید

 

برای مطالعه شماره نهم مجله رزم جویان اینجا کلیک کنید.