1393-09-20 14:54
تبریک به مناسبت کسب مقام سوم نوجوانان آسیا توسط علیرضا خجسته

کسب مقام سوم وزن 66- کیلوگرم نوجوانان آسیا را به خانواده خجسته و دست اندرکاران فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران و مربیان ایشان و تمامی جودوکاهای کشور تبریک میگوئیم.